Gå till innehållet

Daghemmet och skolan stängdes. Kan jag få dagpenning från arbetslöshetskassan, om jag stannar hemma och sköter barnen?

Om skolan eller daghemmet har stängts med ett myndighetsförordnande och barnet har sätts i karantän, kan du få dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA , om du måste stanna hemma för att sköta barnet.

Om barnet dock inte har blivit sjukt och har inte heller sätts i karantän, men daghemmet eller skolan stänger sina dörrar och du stannar hemma för att sköta barnet, uppstår ingen rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom. Du kan inte heller få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan, om du tar oavlönad ledighet från ditt arbete för att sköta barnet.

I denna situation lönar det sig att förhandla med arbetsgivaren om möjligheten att utföra distansarbete eller hålla årssemestrar eller sparledigheter på förhand.