Gå till innehållet

För hur lång period fyller jag i ansökan?

Första ansökan kan du skicka efter att du har varit arbetslös cirka två veckor. Ansökan fylls i alltid retroaktivt. Dagpenning betalas efter en självrisktid som motsvarar fem arbetslösa dagar (högst 5 dagar /kalendervecka kan räknas till självrisktiden), så första ansökan skall man fylla i så att den slutar på söndagen efter självrisktiden.

Sänd efter det den fortsatta ansökningen alltid i fyra veckors eller kalendermånads perioder.  Fyll i ansökan alltid från måndag till söndag, om din ansökningsperiod är fyra veckor. Om du har deltidsarbete,  fyll i ansökan alltid enligt lönebetalningsperiod antingen för fyra veckor eller per kalendermånad.

Om du börjar ett heltidsarbete som fortsätter mer än två veckor eller din arbetslöshet upphör av någon annan orsak, kan du ansöka om dagpenning för en kortare period. Alla ansökningar kan skickas tidigast på ansökningsperiodens sista dag.

Ansök om dagpenning inom tre månader räknat från dagen, från och med vilken du vill ansöka om dagpenning.