Gå till innehållet

Hur lång är självrisktiden?

Självrisktiden är en tid som motsvarar fem arbetsdagar. Självrisktid kan samlas för högst fem dagar per kalendervecka. Hos en helt arbetslös är självrisktiden alltså till exempel från torsdag till onsdag. Hos en deltidsanställd räknas självrisktiden i timmar, så självrisktiden uppfylls, då man har fått ihop antalet arbetslösa timmar som motsvarar fem fulla arbetsdagar.

Obs. dock en tillfällig ändring: Om självrisktidens första dag är under tiden 16.3 – 6.7.2020, är den fem vardagar och man kan betala dagpenning för självrisktiden. Den tillfälliga ändringen gäller alla dagpenningsansökande, alltså arbetslösa, permitterade och de som är i deltidsarbete eller tillfälligt arbete.