Gå till innehållet

När sätts självrisktiden och hur lång är självrisktiden?

Själrisktiden sätts, då maximitiden börjar på nytt alltså då du uppfyller arbetsvillkoret. Självrisktiden sätts i regel högst en gång om året.

Till exempel: om självrisktid har sätts för tiden 4 – 8.5.2020 och du uppfyller arbetsvillkoret igen den 14.2.2021, sätts självrisktiden inte. Om du uppfyller arbetsvillkoret igen den 30.5.2021, sätts självrisktiden.

Självrisktiden är en tid som motsvarar fem arbetsdagar. Självrisktid kan samlas för högst fem dagar per kalendervecka. Hos en helt arbetslös är självrisktiden alltså till exempel från torsdag till onsdag. Hos en deltidsanställd räknas självrisktiden i timmar, så självrisktiden uppfylls, då man har fått ihop antalet arbetslösa timmar som motsvarar fem fulla arbetsdagar.