Gå till innehållet
För att undvika att kön i telefontjänsten, du försöker väl utreda din situation i första hand på våra webbsidor. Du hittar ansökningsanvisningar för permitterade på helltid och permitterade med förkortad arbetsvecka eller –dag här

Hur mycket skatt avdras och hur tillställer jag skattekortet

Beskattning från och med 1.1.2020 samt elektroniska ändringsskattekort

De nya skattekorten träder i kraft 1.2.2020. Arbetslöshetskassan får skatteuppgifterna som träder i kraft 1.2.2020 direkt av skattemyndigheterna, om du är medlem i kassan eller har anslutit till kassan senast 10.1.2020. Då behöver man inte tillställa ett skattekort till kassan, men förskottsinnehållningen tas dock enligt 25 procent.

Enligt skatteförvaltningens beslut är förskottsinnehållningen minst 25 procent, om man betalar arbetslöshetsdagpenning, alterneringsersättning eller rörlighetsunderstöd till medlemmen, och förskottsinnehållningsprocenten har räknats för lön (uppgiften har alltså skickats direkt), även om det skulle stå en mindre procent på skattekortet.

Ändringsskattekort som gäller förmån till arbetslöshetskassan 1.1.2020 eller efter det

Om du vill ändra på dina förskottsinnehållningsuppgifter, måste du beställa ett ändringsskattekort som gäller förmån. Lättast lyckas det via beskattarens tjänst MinSkatt. Då skickar beskattaren ändringsskattekortet direkt till arbetslöshetskassan och du behöver inte skicka det själv.

ANVISNIING till sökning och sändning av ändringsskattekort:

  • Välj i tjänsten MinSkatt Skattekort och förskottsskatt
  • Beställ ett nytt skattekort
  • Pä mellanbladet Andra inkomster välj ja i punkten Förmåner + lägg till en ny förmån.
  • Välj som utbetalare A-Kassan för den Offentliga Sektorn och Välfärdsområdena och fyll i alla nödvändiga uppgifter
  • Typ av förmån är antingen inkomstrelaterad dagpenning eller alterneringsersättning.

Ändringsskattekortets uppgifter står till kassans förfogande huvudsakligen på följande dag. Sök alltså ändringsskattekortet innan du skickar in ansökan.