Gå till innehållet

Hur påverkar hemvårdsstödet min dagpenning? Kan jag få inkomstrelaterad dagpenning och hemvårdsstöd samtidigt?

Om du får hemvårdsstöd, avdras det från din inkomstrelaterade dagpenning. Det kommunala tillägget avdras inte.  Du kan alltså samtidigt få inkomstrelaterad dagpenning och hemvårdsstöd.

Också hemvårdsstödet som din make/maka får avdras från arbetslöshetsdagpenningen. Hemvårdsstödet avdras inte om

  1. din make/maka är arbetslös
  2. din make/maka sköter själv barnet och har därför inte rätt till arbetslöshetsförmån

Obs. Om din make/maka inte har rätt till arbetslöshetsförmån på grund av arbetsförhållande, företagsverksamhet, studier eller arbetsoförmåga, avdras hemvårdsstödet från din inkomstrelaterade dagpenning.