Gå till innehållet

Hur påverkar slopandet av skyddsdelen och barnförhöjningen min jämkade dagpenning?

Riksdagen har den 15.12.2023 godkänt en lagändring som gör att skyddsdelen på 300 euro samt utkomstskyddets barnförhöjning slopas från och med den 1.4.2024.

Barnförhöjningens tidsbundna extrahöjning slutar gälla i början av 2024. För tiden 1.1–31.3.2024 sjunker barnförhöjningen till samma nivå som före extrahöjningen, exempelvis för ett barn från 7,01 euro till 5,84 euro/dag.

Exempel på förändringarnas effekt på dagpenningen

Elli Exemplarisk får 1600 euro i månadslön. Hon har två barn under 18 år som hon får barnförhöjning för. I exemplen har man räknat med genomsnittet 21,5 dagpenningsdagar i månaden.

År 2023

Den fulla dagpenningen med barnförhöjning för två barn: 65 euro/dag

Lön 1600 euro

Från lönen avräknas skyddsdelen på 300 euro, vilket ger 1300 euro, av vilket hälften, alltså 650 euro, påverkar dagpenningen. 650 euro delas med 21,5 dagar, så lönen minskar dagpenningen med 30,23 euro per dag.

Dagpenningen som betalas ut är cirka 748 euro i månaden.

Från 1.1.2024

Den fulla dagpenningen med barnförhöjning för två barn: 63,28 euro/dag

Lön 1600 euro

Från lönen avräknas skyddsdelen på 300 euro, vilket ger 1300 euro, av vilket hälften, alltså 650 euro, påverkar dagpenningen. 650 euro delas med 21,5 dagar, så lönen minskar dagpenningen med 30,23 euro per dag.

Dagpenningen som betalas ut är cirka 711 euro i månaden.

Från 1.4.2024

Den fulla dagpenningen, ingen barnförhöjning: 54,71 euro/dag

Lön 1600 euro

Ingen skyddsdel avräknas från lönen. Hälften av lönen, alltså 800 euro, påverkar dagpenningen. 800 euro delas med 21,5 dagar, så lönen minskar dagpenningen med 37,21 euro per dag.

Dagpenningen som betalas ut är cirka 376 euro i månaden.

Mer information om ändringarna i barnförhöjningen kan du läsa i nyheten:

Information om lagändringarna i allmänhet hittar du på sidan Lagändringar 2024