Gå till innehållet

Jag är arbetslös och blev sjuk. Vad gör jag?

Om din sjukledighet fortsätter enhetligt sjukdagpenningens självrikstid, alltså den dagen då du blev sjuk och 9 följande vardagar lördagarna medräknade, anmäl sjukdagarna i din ansökan. Arbetslöshetskassan kan betala inkomstrelaterad dagpenning för sjukdagpenningens självrisktid. Om sjukledigheten fortsätter längre, ansök om sjukdagpenning från FPA.

Om du är i sysselsättningsfrämjande service, skall du skicka läkarintyget till arbetslöshetskassan, då sjukledigheten har fortsatt tre dagar. Annars betalas den inkomstrelaterade dagpenningen enligt samma regler än i det fall att en arbetslös blir sjuk.