Gå till innehållet

Jag är i deltidsarbete. Hur påverkar arbetet/lönen dagpenningen?

Under deltidsarbete kan man betala jämkad dagpenning. Om dina inkomster är under det skyddade beloppet, kan inkomstrelaterad dagpenning betalas till fullt belopp. Det skyddade beloppet är 300 € under en månads jämkningsperiod och 279 € under fyra veckors jämkningsperiod.  Hälften av de inkomster som överstiger det skyddade beloppet avdras från din dagpenning.

Löneinkomsten och arbetstimmarna beaktar under den ansökningsperiod under vilken lönen utbetalas.

Jämkad dagpenning betalas för 5 dagar per vecka.

Om din arbetstid överstiger 80%  av arbetstiden för en heltidsanställd, har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning under den månaden. Arbetstiden beaktas under den ansökningsperioden under vilken den utbetalas.