Gå till innehållet

Jag är i sysselsättningsfrämjande service och den sysselsättningsfrämjande servicen har avbrutits från och med 18.3.20 på grund av corona. Vad antecknar jag i ansökningen?

Om du är t.ex. i jobbsökarträning, arbetsprövning, karriärträning eller deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, anteckna i din ansökan ”arbetslös”. Anmäl till arbetslöshetskassan på ansökningens tilläggsuppgifter, varför du inte har deltagit i tjänsten. T.ex. arbetsprövningsplatsen är stängd på grund av corona/ i karantän på grund av corona (anmäl också karantäntiden).

Om servicen har avbrutits t.ex. på grund av att arbetsprövningsplatsen är stängd, kan vi betala förhöjd dagpenning för tiden, under vilken servicen har avbrutits, men ingen kostnadsersättning betalas, eftersom du inte har deltagit i servicen.

De som är i arbetskraftspolitisk utbildning eller studerar frivilligt studier behöver inte anteckna frånvaron i ansökningen:

För de som är på arbetskraftspolitisk utbildning betalas kostnadsersättningen normalt, om utbildningen inte har helt upphört. Endast semestertider skall alltid anmälas på ansökningen.

För de som studerar frivilligt betalas ingen kostnadsersättningen, så det har inte tidigare heller varit nödvändigt att utreda frånvaron till arbetslöshetskassan. Anmäl till arbetslöshetskassan endast, om dina frivilliga studier har helt upphört.