Gå till innehållet

Jag deltar på en kurs som ordnas av JHL: måste jag anmäla om det till arbetslöshetskassan?

Förbundet betalar kursstipendium för organisationskurser som ordnas på vardagarna.

Arbetslöshetskassan behöver uppgiften om att du har deltagit på kursen, om du söker arbetslöshetsdagpenning och tänker söka kursstipendium från förbundet för samma period. Anmäl på ansökningens tilläggsuppgifter, att du har deltagit på en kurs som har ordnats av JHL och att du söker kursstipendium från förbundet. Anmäl också utbildningens tidpunkt och att du inte söker dagpenning för kursdagar. När ansökningen har behandlats, får du av arbetslöshetskassan ett intyg om inkomstbortfall, som du ska uppvisa till förbundet.

Om du har redan sökt inkomstrelaterad dagpenning och vi har hunnit betala den under utbildningen, kan vi inte skriva intyget om inkomstbortfall, även du skulle vilja söka kursstipendium i efterskott.