Gå till innehållet

Jag fick ett stödpaket i samband med arbetsförhållandets upphörande? Hur påverkar det dagpenningen?

Då arbetsgivaren betalar en ersättning med anknytning till arbetsförhållandets upphörande, periodiseras den från och med arbetsförhållandets upphörande. Du kan inte få dagpenning för periodiseringstiden, men kom ihåg att hålla din arbetsansökan i kraft hos TE-byrån.