Gå till innehållet

Jag skickade tilläggsutredningen som ni begärde, när får jag beslutet?

Om ansökningen kommer till behandling med bristfälliga uppgifter och man måste begära tilläggsutredningar till den, kommer ansökan inte på nytt till behandling genaste efter att tilläggsutredningen har kommit. Normalt tas ansökningen på nytt till behandling om cirka en vecka efter att tilläggsutredningen har kommit.

Av denna orsak kan påverka till behandlingssnabbheten av sin egen ansökan bäst genom att noggrant fylla i ansökningen och genom att bifoga alla nödvändiga bilagor till den.

Från anvisningsbanken hittar du hjälp till ifyllningen av ansökningen samt uppgifter om vilka bilagor behövs till den.