Gå till innehållet
För att undvika att kön i telefontjänsten, du försöker väl utreda din situation i första hand på våra webbsidor. Du hittar ansökningsanvisningar för permitterade på helltid och permitterade med förkortad arbetsvecka eller –dag här

Kan jag skicka senaste lönespecifikationen som bilaga till första ansökningen?

Dagpenningen fastställs för sådana 26 kalenderveckor före arbetslösheten, som uppfyller arbetsvillkoret. Man skall skicka till kassan löneuppgifter för motsvarande period. Det får vara högst 30 dagar mellan upphörande av sista löneperioden och början av arbetslösheten. Av senaste lönespecifikationen framgår inte nödvändigtvis alla de uppgifter, som arbetslöshetskassan behöver för att kunna fastställa dagpenningen. Sådana uppgifter är t.ex.

  • månadslön med eventuella växlingar för hela perioden för vilken dagpenningen fastställs
  • semesterpenningar
  • semesterersättningar
  • eventuella lönetillägg (resultatarvoden, övertidsersättningar osv.) samt perioder för vilka de har ackumulerats
  • oavlönade frånvaron samt orsaker till dessa samt
    • eventuella andra ersättningar med anknytning till upphörandet av arbetsförhållandet

Som tillräcklig utredning kan betraktas ett löneintyg som är skrivet av arbetsgivaren eller lönespecifikationer per månad för hela perioden, för vilken dagpenningen fastställs, om alla andra uppgifter framgår av dem.

Arbetslöshetskassan utnyttjar också uppgifterna från inkomstregistret, om arbetsgivaren har anmält dessa till inkomstegistret i tillräckligt omfattande format.