Gå till innehållet

När utbetalas min inkomstrelaterade dagpenning?

Behandlingstiden för första ansökningen är cirka tre veckor räknat från dagen under vilken ansökningen har kommit in. Behandlingstiden för en helt arbetslöses ansökning som har kommit per post är cirka en vecka. Icke-förändringsbara fortsättningsansökningar som har kommit elektroniskt via eWerttti Webbkassa eller eEmeli Telefonkassa utbetalas redan inom några dagar. En ändringsbar fortsättningsansökan eller en ansökan om jämkad dagpenning utbetalas normalt om cirka en vecka, om alla nödvändiga bilagor som behövs vid behandlingen av ansökningen finns redan i arbetslöshetskassan.

Till behandlingstiden av ansökningar påverkar dock alltid det, hur mycket ansökningar samtidigt kommer till kassan. T.ex. i början av månaden kommer det alltid betydligt mycket mera ansökningar än i slutet av månaden. Därför kan behandlingstiden vara längre i början av månaden.