Gå till innehållet

Påverkar semesterpenningen min dagpenning?

Påverkan av årssemestern beror på om semesterlönen betalas på grund av deltidsarbete eller heltidsarbete. Din arbetstidsform påverkar också till det, om semesterpenningen och semesterersättningen jämkas med dagpenningen.

Semesterlönen, semesterersättningen och semesterpenningen hos en deltidsanställd

  • Om du är på årssemester under ansökningsperioden, anmäl semesterdagarna när du håller dem
    • Semesterlönen beaktas vid jämkningen på den period under vilken den utbetalas.
  • Semesterpenning och semesterlön jämkas med dagpenning på den ansökningsperiod under vilken de utbetalas, även du då skulle vara arbetslös/permitterad och semestrar skulle ha tjänats under period då du inte har varit arbetssökande

Semesterlönen, semesterersättningen och semesterpenningen hos en heltidsanställd

  • Om du är på årssemester under ansökningsperioden, anmäl semesterdagarna i din ansökan
    • Dagpenning utbetalas inte för semesterdagar
  • Semesterpenning och semesterersättning beaktas inte vid jämkning av dagpenning