Gå till innehållet

Vad gör jag om jag blir permitterad på grund av corona?

Om du förordnas att stanna borta från förvärvsarbetet, eftersom det finns ett hinder att utföra arbete på din arbetsplats, även om du inte själv skulle ha blivit sjuk eller utsatt för coronavirus och din arbetsgivare inte kan erbjuda dig ersättande arbete eller distansarbete, kan du bli permitterad.

Också den ekonomiska situationen som förorsakas av coronapandemin kan leda till permitteringar.

Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning under permitteringen. När du får permitteringsanmälan, gör enligt följande anvisningar:

 • 1. Anmäl dig som arbetssökande i Te-byrån
  • det här borde du göra senast första dagen när du är arbetslös. Dagpenning kan betalas bara för den där tiden under vilken du har anmält dig som arbetssökande.
  • Anmäl också till TE-byrån om du har företagsverksamhet, du äger skog eller idkar jordbruk. Anmäl TE-byrån också om du  fungerar som närstående- eller familjevårdare, eller studerar under perioden av arbetslösheten.
  • du kan anmäla dig som arbetssökande i TE-byråns mina e-tjänster – tjänsten
 • 2. Fyll i ansökningsblankett för dagpenning
  • du kan skicka ansökningsblanketten via eWertti Webbkassa eller per post till arbetslöshetskassan. Ansökningen som sänds via eWertti är framme i arbetslöshetskassan tidigare och följaktligen tas till behandlingen snabbare.
  • om den sista betalningsdagen har varit högst sex månader sedan, kan du fylla i en ändringsbar forsatt ansökan i eWertti. I annat fall fyll i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.
  • ansök om dagpenning inom tre månader från den dag du vill att den ska betalas.

  Permittering på heltid

  • sänd ansökningen tidigast efter två veckors tid efter börjande av permitteringen, så att ansökan slutar på en söndag.
   • det är inte fråga om permittering på heltid , om du har blivit permitterad till exempel från onsdag till tisdag, fastän permitteringens längd är sammanlagt en vecka. Då är det fråga om förkortad arbetsvecka.
  • om du har arbetat under perioden av permittering för din egen arbetsgivare eller annan arbetsgivare, anmäl arbetsdagar och – timmar i ansökan.

  Permittering med förkortad arbetsvecka eller arbetsdag

  • sänd ansökningen tidigast efter två veckors tid räknat från permitteringens början, så att ansökan slutar på en söndag.
   • arbetslöshetskassan ber mer ansökan vid behov
  • om din lön betalas per kalendermånad, borde du ansöka dagpenning i motsvarande perioder. Om du ansöker dagpenning i perioder av kalendermånad, sänd utredning till arbetslöshetskassan för månadens sista kalendervecka, om månaden slutar mitt i kalenderveckan.  Du kan skicka utredningen till exempel via eWertti Webbkassa
   • till exempel månadens sista dag är onsdag. Du måste anmäla också arbetsdagar och -timmar för resten av vecka, därför att arbetstiden granskas per kalendervecka under permittering.

  Fyll i ansökan noggrant och för en tillräckligt lång period. Ansökan kommer inte att behandlas snabbare, om första  ansökan skickas till kassan för en för kort period.

 • 3. Bifoga alla nödvändiga bilagor

  Löneuppgifter  

  Arbetslöshetskassan använder  uppgifterna från inkomstregistret alltid när det är möjligt.

  Om alla uppgifter som behövs vid behandling av ansökan inte fås från inkomstregistret, ber man dessa uppgifter antingen direkt av löneräknaren eller av dig själv. Om man skickar lönespecifikationerna  eller ett  löneinytg redan som bilaga till ansökan, kan behandligen av ansökan bli snabbare, för då har arbetslöshetskassan tilläggsuppgifterna färdigt.  Besluten görs dock alltid när det är möjligt enligt uppgifterna från inkomstregistret, och uppgifterna från lönespecifikationerna som du har skickat används endast, då  uppgifterna från inkomstregistret inte är tillräckliga.

  Andra nödvändiga bilagor

  • kopia av anmälan av permittering
  • kopia av arbetsavtalet. Om du har blivit permitterad av deltidsarbete eller du arbetar deltid eller som inhoppare för annan arbetsgivare under permitteringen, bifoga arbetsavtalet som gäller arbete i frågan
  • utredning över alla dagar under kalenderveckas arbetsdagar och -timmar om din permittering pågår för kortare perioden än hel kalendervecka.

  Om du får någon annan förmån eller du idkar företagsverksamhet, sänd också följande bilagor

  • kopia av beslutet, om du får någon annan social förmån, till exempel stöd för hemvård av barn
  • kopia av ditt senaste beskattningsbeslut om du idkar företagsverksamhet som bisyssla. Kom i håg att anmäla företagsverksamhet också till TE-byrån

  Du kan kolla, om den förmån du får, inverkar på dagpenningen från Muiden sosiaalietuuksien vaikutuksesta päivärahaan (endast på finska)

  Du kan skicka bilagor med din ansökan från eWertti Webbkassa eller via Hakemusliitepalvelu (endast på finska). Du kan också skicka bilagor per post.

 • 4. Följ upp handläggningsskedet av din ansökan
  • arbetslöshetskassan behandlar ansökningar enligt ankomstdagens ankomstordning
  • du kan följa upp handläggningsskedet av din ansökan lätt från  eWertti Webbkassa
  • arbetslöshetskassans allmänna handläggningsskede kan du följa upp i Handläggningsskedet-tjänsten

  För att undvika att kön i telefontjänsten, du försöker väl utreda din situation i första hand på våra webbsidor.