Gå till innehållet
För att undvika att kön i telefontjänsten, du försöker väl utreda din situation i första hand på våra webbsidor. Du hittar ansökningsanvisningar för permitterade på helltid och permitterade med förkortad arbetsvecka eller –dag här

Vad gör jag om jag blir permitterad på grund av corona?

Om du förordnas att stanna borta från förvärvsarbetet, eftersom det finns ett hinder att utföra arbete på din arbetsplats, även om du inte själv skulle ha blivit sjuk eller utsatt för coronavirus och din arbetsgivare inte kan erbjuda dig ersättande arbete eller distansarbete, kan du bli permitterad.

Också den ekonomiska situationen som förorsakas av coronapandemin kan leda till permitteringar.

Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning under permitteringen. När du får permitteringsanmälan, gör enligt följande anvisningar:

 • 1. Anmäl dig som arbetssökande i Te-byrån
  • det här borde du göra senast första dagen när du är arbetslös. Dagpenning kan betalas bara för den där tiden under vilken du har anmält dig som arbetssökande.
  • Anmäl också till TE-byrån om du har företagsverksamhet, du äger skog eller idkar jordbruk. Anmäl TE-byrån också om du  fungerar som närstående- eller familjevårdare, eller studerar under perioden av arbetslösheten.
  • du kan anmäla dig som arbetssökande i TE-byråns mina e-tjänster – tjänsten
 • 2. Fyll i ansökningsblankett för dagpenning
  • du kan skicka ansökningsblanketten via eWertti Webbkassa eller per post till arbetslöshetskassan. Ansökningen som sänds via eWertti är framme i arbetslöshetskassan tidigare och följaktligen tas till behandlingen snabbare.
  • om den sista betalningsdagen har varit högst sex månader sedan, kan du fylla i en ändringsbar forsatt ansökan i eWertti. I annat fall fyll i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.
  • ansök om dagpenning inom tre månader från den dag du vill att den ska betalas.

  Permittering på heltid

  • sänd ansökningen tidigast efter två veckors tid efter börjande av permitteringen, så att ansökan slutar på en söndag.
   • det är inte fråga om permittering på heltid , om du har blivit permitterad till exempel från onsdag till tisdag, fastän permitteringens längd är sammanlagt en vecka. Då är det fråga om förkortad arbetsvecka.
  • om du har arbetat under perioden av permittering för din egen arbetsgivare eller annan arbetsgivare, anmäl arbetsdagar och – timmar i ansökan.

  Permittering med förkortad arbetsvecka eller arbetsdag

  • sänd ansökningen tidigast efter två veckors tid räknat från permitteringens början, så att ansökan slutar på en söndag.
   • arbetslöshetskassan ber mer ansökan vid behov
  • om din lön betalas per kalendermånad, borde du ansöka dagpenning i motsvarande perioder. Om du ansöker dagpenning i perioder av kalendermånad, sänd utredning till arbetslöshetskassan för månadens sista kalendervecka, om månaden slutar mitt i kalenderveckan.  Du kan skicka utredningen till exempel via eWertti Webbkassa
   • till exempel månadens sista dag är onsdag. Du måste anmäla också arbetsdagar och -timmar för resten av vecka, därför att arbetstiden granskas per kalendervecka under permittering.

  Fyll i ansökan noggrant och för en tillräckligt lång period. Ansökan kommer inte att behandlas snabbare, om första  ansökan skickas till kassan för en för kort period.

 • 3. Bifoga alla nödvändiga bilagor

  Löneuppgifter för tiden före permittering 

  • Löneintyg eller alla lönespecifikationer för minst 26 veckors tid före arbetslösheten, om du inte har fått dagpenning eller har varit arbetslös senast mer än 26 veckor sedan.
   • om perioden innehåller oavlönade frånvaron eller till exempel reducerad lön från sjuktiden, måste intyget vara för en på motsvarande sätt längre period.
   • närmare anvisningar hittar du från ohjepankki, anvisningar där finns på finska
  • Om du har varit arbetslös under de senaste 26 veckorna, sänd löneinformation för perioden mellan förra arbetslöshetsperioden och nuvarande arbetslöshetsperioden.
   • Till exempel du har senast fått dagpenning till och med 6.1.2020 och du blir arbetslös nu 1.4.2020, skicka löneinformation för perioden 7.1.2020 – 31.3.2020.
  • jos olet ollut työttömänä tai lomautettuna edellisen 26 viikon aikana, lähetä palkkatiedot edellisen työttömyysjakson sekä nykyisen työttömyysjakson väliseltä ajalta
   • esimerkiksi olet viimeksi saanut päivärahaa 6.1.2020 asti ja jäät nyt lomautetuksi 1.4.2020, lähetä palkkatiedot ajalta 7.1.2020 – 31.3.2020.

  Vi rekommenderar att du ber löneintyget från löneräknaren. Om du inte ber löneintyget från löneräknaren, skicka alla lönespecifikationer för den behövliga perioden.

  Löneuppgifter för ansökningsperioden

  • om du arbetar under permitteringen hos din egen arbetsgivare eller andra arbetsgivare, sänd också lönespecifikationer för  ansökningsperioden gällande dessa arbete
  • om du har blivit permitterad med förkortad arbetsvecka eller -dag, sänd alla lönespecifikationer för ansökningsperioden till arbetslöshetskassan

  Andra nödvändiga bilagor

  • kopia av anmälan av permittering
  • kopia av arbetsavtalet. Om du har blivit permitterad av deltidsarbete eller du arbetar deltid eller som inhoppare för annan arbetsgivare under permitteringen, bifoga arbetsavtalet som gäller arbete i frågan
  • utredning över alla dagar under kalenderveckas arbetsdagar och -timmar om din permittering pågår för kortare perioden än hel kalendervecka.

  Om du får någon annan förmån eller du idkar företagsverksamhet, sänd också följande bilagor

  • kopia av beslutet, om du får någon annan social förmån, till exempel stöd för hemvård av barn
  • kopia av ditt senaste beskattningsbeslut om du idkar företagsverksamhet som bisyssla. Kom i håg att anmäla företagsverksamhet också till TE-byrån

  Du kan kolla, om den förmån du får, inverkar på dagpenningen från Muiden sosiaalietuuksien vaikutuksesta päivärahaan (endast på finska)

  Du kan skicka bilagor med din ansökan från eWertti Webbkassa eller via Hakemusliitepalvelu (endast på finska). Du kan också skicka bilagor per post.

 • 4. Följ upp handläggningsskedet av din ansökan
  • arbetslöshetskassan behandlar ansökningar enligt ankomstdagens ankomstordning
  • du kan följa upp handläggningsskedet av din ansökan lätt från  eWertti Webbkassa
  • arbetslöshetskassans allmänna handläggningsskede kan du följa upp i Handläggningsskedet-tjänsten

  För att undvika att kön i telefontjänsten, du försöker väl utreda din situation i första hand på våra webbsidor.