Gå till innehållet

Varför har jag fått endast en betalning som är lika stor som grunddagpenningen (33,66 euro per dag) från min första dagpenningsansökan?

Arbetslöshetskassan har tagit i bruk en förskottsbetalning av dagpenning. Förskottsbetalning kan betalas, då handläggningstiden av första ansökan har förlängts, och ansökan  därför  ännu inte har  tagits upp till betalning. Förskottsbetalningen är lika stor som grunddagpenningen utan barnförhöjningar, alltså 33,66 euro/ dag.

Av förskottsbetalningen ges inget beslut till den som söker dagpenning, och man kan inte söka ändring till den. Av förskottsbetalningen skickas till den som söker dagpenning ett elektroniskt brev, som man kan läsa  i eWertti Webbkassa. Betalningsanmälan syns också i eWertti Webbkassa. Om personen inte har gett tillstånd till elektroniska brev och betalningsanmälningar, får hen uppgiften om förskotttsbetalningen hem per post.

Av själva ansökan ges däremot alltid ett beslut, och man kan söka ändring till det.

Själva ansökan om dagpenning behandlas enligt behandlingsturen som bestäms enligt ankomstdagen. Den del av dagpenning som har betalats i förskott avdras från denna dagpenning som behandlas senare. Om det vid behandling av ansökan framgår, att den som söker dagpenning inte alls hade rätt till dagpenning, eller om förskottsbetalning har betalats till ett för stort belopp, återkrävs den.

Tilläggsuppgfiter av förutsättningarna för förskottsbetalning hittar du i förskottsbetalnings-nyheten.