Medlemskap

Ett medlemskap i Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena ger trygghet vid avbrott i arbetslivet! Det är enkelt att ansluta sig och du kan göra det smidigt via länken nedan.

Käsi kädessäKlicka här för att bli enskild medlem i arbetslöshetskassan

Vid ärenden som rör enskilda medlemmar i Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena når du oss per telefon på 010 190 300 och per e-post på jasenasiat@jhlkassa.fi. Om du redan är medlem i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, ska du i alla medlemsärenden kontakta förbundets medlemstjänst.
Om du också vill bli medlem i fackförbundet JHL kan du göra det på förbundets medlemskapssidor.