Bli medlem

Som medlem kan ansluta sig en lönearbetare som hör till tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vilka inte fyllt 68 år samt vilka är anställda hos stat, kommuner, samkommuner, församlingar, i affärsverk eller bolag som lyder under dessa, hos allmännyttiga sammanslutningar, företag eller sammanslutning som producerar tjänster för den offentliga sektorn.

Bli medlem

Arbetslöshetskassans medlemskap börjar från den dagen från och med vilken du har betalat medlemsavgift. Medlemskapet börjar dock tidigast från den dagen då du skriftligt har ansökt om medlemskap i kassan. Medlemskapet bör alltid sökas skriftligt.

De flesta av våra medlemmar är medlemmar i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, i Luftfartsunionen IAU eller i Järnvägstjänstemannaförbundet RVL. Du kan också ansluta dig som enskild medlem i Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena.

Om du i mitten av året byter från en annan arbetslöshetskassa, som har avdragit av dig en årlig medlemsavgift, kontakta din tidigare arbetslöshetskassa för en eventuell returnering av medlemsavgifter.

Anslutning till förbundet och arbetslöshetskassan

Du kan ansöka om medlemskap i Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena samt medlemskap i det egna facket (JHL, IAU, RVL) med samma anslutningsblankett. Det är snabbt och mödolöst att fylla i ansökningen, och du kan göra det antingen elektroniskt eller genom att fylla i en traditionell anslutningsblankett. Du hittar anslutningsblanketten samt ytterligare uppgifter om anslutningen på egna fackförbundets hemsidor:

  • Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf., Bli medlem
  • Luftfartsunionen IAU, Liittyminen (endast på finska)
  • Järnvägstjänstemannaförbundet RVL, Liity (endast på finska)

Anslutning som enskild medlem i arbetslöshetskassan

Du kan ansluta dig som enskild medlem i arbetslöshetskassan genom att fylla i anslutningsblanketten för en enskild medlem och genom att skicka den till arbetslöshetskassan. Som enskild medlem försäkrar du dig mot arbetslöshet, men är inte berättigad till fackförbundets medlemsförmåner. Ytterligare information om medlemskapet och anslutningen får du från servicenumret 010 190 300.

Övergång från en annan arbetslöshetskassa

Om du ansluter dig till Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena inom en månad frän datumet då du utträtt från en tidigare löntagarkassa, kan medlemskaps- och arbetstiden som du samlat i din tidigare kassa räknas dig till godo.  Detta gäller inte för den som övergår från företagarkassa till en löntagarkassa. Ytterligare information om inverkan av övergång till företagsverksamhet eller lönearbete hittar du från denna länk (endast på finska).

Om du har uteslutits från din tidigare arbetslöshetskassa, måste du uppfylla helt från början medlems- och arbetsvillkoret som är en förutsättning till dagpenningen.

Den som är medlem i kassan får inte samtidigt vara medlem i en annan arbetslöshetskassa. Du sköter väl alltså utträdet ur din tidigare kassa. Du kan också i din medlemsansökan ge en fullmakt till fackförbundet eller arbetslöshetskassan att sköta utträdet.