För studerande

Om du redan är studerandemedlem i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, ska du i alla medlemsärenden kontakta förbundets medlemstjänst. Om du också vill bli medlem i fackförbundet JHL kan du göra det på förbundets medlemskapssidor.

Medlemskap i kassan för förbundets studerandemedlemmar

En studerande kan bli studerandemedlem i förbundet redan under studietiden. Studerandemedlemskap i förbundet omfattar emellertid inte medlemskap i arbetslöshetskassan, utan man måste ansöka om att bli medlem i kassan. Det är möjligt och värt att ansöka om medlemskap i arbetslöshetskassan redan i det skedet då du blir studerandemedlem i förbundet. Medlemskapet i kassan kan emellertid träda i kraft först när du börjar arbeta. För att ditt medlemskap i kassan ska börja gälla, kom ihåg att meddela förbundets medlemsservice​ när anställningsförhållandet inleds.

Som medlem i arbetslöshetskassan kan du redan genom arbete under studierna börja samla veckor till arbetsvillkoret, och då kan du vid behov få inkomstrelaterad dagpenning genast när du utexamineras. Det finns ingen nedre åldersgräns för medlemskap i arbetslöshetskassan, men observera ändå att åldern kan påverka rätten att få dagpenning.

Studerandemedlemskap i förbundet är gratis för studerande på heltid, men arbetslöshetskassans medlemsavgift ska betalas av all lön på vilken förskottsinnehållning verkställs, naturaförmåner, tillägg samt semesterpenningar och semesterersättningar medräknade.

År 2023-2024 är medlemsavgiften till Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena 0,30 procent av all din förskottsskattepliktiga löneinkomst eller den förmån som kassan betalar.

Bli studerandemedlem i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena här och ansök enkelt på samma blankett också om medlemskap i kassan.

Du studerar för närvarande, du är inte studerandemedlem i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena och du vill bli medlem endast i arbetslöshetskassan när ditt anställningsförhållande inleds? Fyll i medlemsansökan för att bli enskild medlem i arbetslöshetskassan.