Förändringar i medlemskapet

Om du redan är medlem i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, eller om du vill bli medlem i det, ska du i alla medlemsärenden kontakta förbundets medlemstjänst.

koulunkäynninohjaaja ja oppilas

Om du är medlem endast i Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena ska du meddela om alla ändringar i anknytning till medlemskapet direkt till kassan. Du kan enkelt anmäla ändringar via den krypterade e-tjänsten Ewertti eTjänst.

Ändringar som påverkar medlemskapet är bland annat när man går i pension, startar företagsverksamhet på heltid och avslutar medlemskapet i kassan. Utträde ur kassan ska anmälas skriftligt.

Det finns separata arbetslöshetskassor för företagare och löntagare. En person som sysselsätter sig genom företagsverksamhet på heltid kan vara medlem i en löntagarkassa endast under en viss period av efterskydd. Mer information om hur en övergång till företagsverksamhet eller lönearbete påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen finns på kassans webbplats (på finska).

Om du förutom i arbetslöshetskassan även är medlem i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena ska du meddela alla ändringar i ditt medlemskap i förbundets medlemstjänst.