Gå till innehållet

Mera lagförändringar i kraft

Under våren har flera temporära lagförändringar förverkligats till lagen om arbetslöshetsskydd. Nu har också de lagförändringar som har föreslagits till skyddsdelen av den jämkade dagpennignen samt till rörlighetsunderstöd godkänts.

Regeringen har 20.5.2020 gett en proposition till riksdagen, som skulle göramottagande av arbete mer lönande. Föreslagen enligt propositionen har nu trätt i kraft 12.6.2020 och de är i kraft t.o.m. 31.10.2020.

Skyddsdelen för den jämkade dagpenningen höjs

Skyddsdelen för den jämkade dagpenningen höjs temporärt till 500 euro per månad, då det hittils har varit 300 euro per månad. Skyddsdelen under en fyra kalenderveckors jämkningsperiod höjs till 465 euro från nuvarande 279 euro.

Förhöjningen av skyddsdelen gäller alla, också de som har varit sysselsatta i deltidsarbete redan före förändringen som föreslagits. Den högre skyddsdelen tillämpas både till inkomst från lönearbete och till  företagsinkomst.

Förändringen tillämpas till ansökningsperioder som börjar under tiden 1.6.2020-31.10.2020.

Skyddsdelen betyder den del av lön, som inte sänker dagpenning, då personen är i deltidsarbete, i tillfälligt arbete, har företagsverksamhet som bisyssla eller är permitterad så att den dagliga arbetstiden har förkortats.

Förutsättningen av arbetsresa gällande rörlighetsunderstöd förkortas

Rörlighetsunderstöd  kan temporärt betalas under heltisarbete, då personens dagliga arbetsresa i anknytning till arbetet vid arbetets början överstiger i genomsnitt två timmar i stället för nuvarande tre timmar eller en person flyttar med motsvarande avstånd på grund av arbete.

Det har inte föreslagits förändringar till rörlighetsunderstöd som betalas på grund av deltidsarbete.

Förändringen tillämpas till de arbetsförhållanden på heltid som börjar 12.6.-31.10.2020.

Läs mera on rörlighetsunderstöd här.

Du kan läsa från länkarna nedan också de ändringar till lagen om arbetslöshetskkydd som förverkligats redan tidigare under våren 2020 på grund av covid-19-epidemin.

Mera lagförändringar i kraft

Det har föreslagits förändringar i lagen om arbetslöshetsskydd