Gå till innehållet

Mera lagförändringar i kraft

Det har gjorts mera tidsbestämda lagförändringar till lagen om arbetslöshetsskydd.

Det har igen gjorts tillfälliga lagförändringar till lagen om arbetslöshetsskydd för att behandlingen skall bli smidigare. Förändringarna gäller närmast jämkad dagpenning. Dessutom har man delvis ändrat möjligheten till dagpenningens förskottsbetalning, som redan tidigare funnits i lagstiftningen.

I och med lagförändringen:

  • Särskild jämkningsperiod används inte längre vid jämkning av dagpenning och ingen kalkylmässig arbetsinkomst räknas av inkomster
  • En företagarens inkomster kan vid jämkning av dagpenning beaktas enligt egen anmälan, om inkomsterna har minskat p.g.a. coronaepidemin.
  • Arbetslöshetsförmån kan betalats för högst sex månader utan beslut som s.k. förskottsbetalning, om det uppstår en risk att behandlingstiderna förlängs. Tidigare har tiden varit två månader.

Förändringarna är i kraft 11.5.-31.10.2020. Lagen tillämpas vid betalning av jämkad dagpenning under en sådan ansökningsperiod, som börjar under den tid som lagen är ikraft.  Förändringen som gäller förskottsbetalningen kan dock användas också hos en ansökan som har kommit tidigare.

Vi informerar senare vid behov skilt, hur förskottsbehandlingen tas i bruk i JHL arbetslöshetskassa.