Min situation

Jag börjar ett nytt jobb

Du börjar ett deltidsarbete, ett arbete som varar högst två veckor eller heltidsarbete som varar över två veckor.

Jag blir permitterad

Permittering göras på heltid eller genom förkortning av arbetstid per dag eller per vecka. Ditt arbetsavtal kan också innehålla en punkt om ett avbrott i arbete, som jämställs med permittering.

Jag har en sjukdom

Om du insjuknar när du är arbetslös eller arbetar deltid, påverkar det hur du fyller i ansökan. Du kan också ansöka dagpenning om du har fått maximitiden sjukdagpenning från FPA och din sjukdom fortsätter.

Andra situationer

Andra situationer kan vara att maximal utbetalningstid slutar, eller om du ansöker om dagpenning på nytt. Här hittar du också information om du har företagsverksamhet eller om du söker andra förmåner.