Maximal utbetalningstid slutar

När din maximala utbetalningstid slutar, ska du ansöka arbetsmarknadsstöd från FPA eller får inkomstrelaterad dagpenningens tilläggsdagar, och arbetslöshetskassan fortsätter betalningen.

Företagare som ansökande av dagpenning

Din företagsverksamhet kan vara som bisyssla eller heltid. Arbetade genom andelslag tolkas som företagsverksamhet. Läs den här också om du äger jordbruk eller skogsbruk.