Lång arbetsoförmåga

När FPA:s 300 sjukdagpenningsdagarna har uppfyllts och din sjukledighet fortfarande pågår, kan du bli ansökare om dagpenning.