Permittering på heltid

Permittering är på heltid om det pågår minst en kalendervecka. Om du vanligtvis arbetar bara vardagar, kan permittering på heltid vara för perioden måndag - fredag.

Permittering med förkortad arbetsdag eller -vecka

Permittering kan genomföras med förkortad arbetsdag eller arbetsvecka. Förutsättning för betalning av dagpenning är att din arbetstid under kalendervecka inte överstiger 80 % av den maximala arbetstiden inom branschen.

Avbrot i arbete

En obetald avbrott i arbete måste omnämnas i arbetsavtalet En sådan situation jämställs med permittering.