Sysselsättningsfrämjande tjänst

Din sysselsättningsfrämjande tjänst kan vara arbetsprövning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller jobbsökar- eller karriärträning. Din sysselsättningsfrämjande tjänst ordnas av TE-byrån.

Frivilliga studier

Du har frivilliga studier om du har skaffat din studieplats själv och har kommit överens med TE-byrån om studierna.

Studier på heltid

Dina studier på heltid som varar över sex månader utgör ett hinder till betalning av dagpenning. Du kan från och med 31.12.2018 ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning under studierna som varar högst sex månader, om du är minst 25 år. TE-byrån granskar rätten till arbetslöshetsförmån under studierna.