Tidsbundet arbetsavtal

I tidsbundet arbetsavtal vet man redan i början av arbetsförhållandet, när arbetsförhållandet upphör.