Gå till innehållet

Mot sommaren

Här berättar vi det senaste kring det nya utbetalningssystemet samt informerar om förberedelser för den kommande sommaren. Samma saker behandlades vid arbetslöshetskassans delegations ordinarie möte 24.5.2023

Det nya utbetalningssystemet för förmåner har snart använts i fem månader. Behandlingssituationen är nu bättre än i början av året, men tyvärr har vi ännu inte fått upp behandlingstakten till förra årets nivå.

På grund av situationen behandlar vi fortfarande ansökningar även på kvällar och veckoslut: exempelvis under veckan med Kristi himmelsfärdsdag var kassan stängd från torsdag framåt, men ändå behandlades över 1200 ansökningar under slutet av veckan. I handläggningslägestjänsten syns dessa stora mängder av veckoslutsbehandlingar inte genast, så särskilt i början av veckan ger tjänsten en felaktig bild av handläggningsläget.

Ansökningarna tas under behandling enligt ansökningstyp och ankomstdatum. Enskilda ansökningars behandlingstider kan skilja sig markant från varandra, eftersom exempelvis bilagor eller utlåtanden som fattas kan förlänga behandlingstiden.

Sommarförberedelserna är i full gång

Sommaren är kassans brådaste tid, eftersom ansökningsmängderna ökar avsevärt på grund av läroanstalternas årliga verksamhetsavbrott. Det var delvis därför som systemförnyelsen gjordes vid årsskiftet, så att den inte skulle ske just under den livligaste tiden.

Systemet utvecklas fortfarande. Vi har också kunnat vidarebefordra utvecklingsförslag som skulle betjäna just vår kassa. Målet är att före sommarrusningen kunna ta i bruk några nya funktioner som påskyndar behandlingen.

Utöver att vi utvecklat systemet har vi under våren utbildat vår personal, utvecklat våra interna processer och anställt ny personal som redan behärskar systemet. Vi har också försökt informera de ansökande om systemet och ansökningsprocessen, för att behandlingen ska gå så smidigt som möjligt och inte fördröjas till exempel av att det fattas bilagor. Vi uppdaterade just bland annat anvisningarna för skolgångshandledare, så att det ska gå så lätt som möjligt att ansöka om dagpenning under sommaren.

Vi har också förstärkt vårt kundserviceteam för att kunna betjäna våra medlemmar snabbare än förut. I och med det nya systemet har vi äntligen kunnat ta i bruk en skyddad chatt i Ewertti eTjänsten, som komplement till chatten på vår webbplats. Vi har redan fått mycket positiv feedback på den nya chatten. Våra kundrådgivare har till exempel kunnat hjälpa med ifyllandet av ansökningar eller andra ansökningsfrågor i realtid. Betydligt mer än hälften av våra chatt-diskussioner sker redan i den skyddade chatten! Vi tror att den här nya kanalen kommer att minska rusningen i telefontjänsten och förkorta svarstiderna för meddelanden. Chatten betjänar endast på finska.

I frågor som gäller arbetslöshetskassan bör man kontakta kassans kundservice

Om du är medlem i både förbundet och kassan och har ärenden som gäller medlemskapet, kontakta förbundets medlemsservice. Förbundet hjälper och ger råd i bland annat frågor som rör anställningsförhållanden och strejkunderstöd.

Kontakta däremot kassans kundservice om du har frågor som rör arbetslöshetskassan, dess verksamhet eller förmåner.

Vår kundservice är öppen normalt hela sommaren: telefontjänsten från måndag till torsdag klockan 9-12 och chatten måndag till fredag klockan 9-14.  I chatten i Ewertti eTjänsten får du personlig service som i telefontjänsten. I Ewertti, på sidan Meddelanden, kan du vara i kontakt med oss vilken tid på dygnet som helst.