Gå till innehållet

Regeringen föreslår nya uppgifter för arbetslöshetskassorna

lakimuutokset-kuva, jossa keltaisella pohjalla valkoinen puheenjohtajan nuija

Riksdagen inledde i april 2024 behandlingen av en lagändring som gäller en utvidgning av arbetslöshetskassornas uppgifter. I och med lagändringen kunde arbetslöshetskassorna också erbjuda sina medlemmar tjänster som främjar sysselsättningen, bland annat information om lediga arbetsplatser samt rådgivning, handledning och träning.

Arbetslöshetskassornas tjänster skulle inte ersätta de offentliga arbetsförmedlingarna och företagstjänsterna, utan komplettera dem. Tjänsterna skulle vara helt frivilliga för kassornas medlemmar. Arbetslöshetskassorna skulle finansiera de nya tjänsterna själva, utan offentlig finansiering.

Erbjudandet av tjänsterna förutsätter en lagändring, eftersom arbetslöshetskassornas uppgifter är stadgade i lagen. För tillfället får kassorna enligt lagen endast betala ut förmåner.

Lagändringen är tänkt att träda i kraft sommaren 2024. Arbetslöshetskassorna bestämmer själva om och i vilken omfattning de vill erbjuda sina medlemmar sysselsättningsfrämjande tjänster.