Gå till innehållet

Regeringen har beslutat om arbetsvillkoret i euro samt andra sysselsättningsåtgärder

En övergång till arbetsvillkoret i euro innebär, att rätten till inkomstrelaterad dagpenning inte skulle in samlas enligt gjorda arbetstimmar, utan lönen som intjänats. Det är meningen, att ändringen ska träda i kraft från början av året 2023.

Efter övergången till euro skulle rätten till dagpenning uppstå, då man under en ungefär halv års period skulle ha fått i lön minst 844 euro (under 2021) per månad. Arbetsperioder skulle alltså inte uppföljas vecka per vecka utan månadsvis och i vissa situationer i perioder på en halv månad. För tillfället uppstår rätten till dagpenning då man har samlat 26 veckor, under vilka arbetstid är minst 18 timmar, alltså ungefär ett halvt år.

Den nordiska arbetssökningsmodellen och ändringar till dem som idkar frivilliga studier

Den nordiska arbetssökningsmodellen ska träda i kraft under våren 2022, och den innehåller flera plikter till arbetslösa gällande skyldigheten att söka arbete.

Under frivilliga studier träder i kraft en plikt att söka arbete. Tidigare har plikten att söka arbete inte omfattats av de som idkar frivilligare studier och får inkomstrelaterad dagpenning. Ett undantag utgör dock de som studerar frivilligt och saknar yrkesfärdigheter. Det är meningen, att plikten att söka arbete ska träda i kraft från början av året 2023..

Upphovsrättsersättningar påverkar inte längre utkomststödet för arbetslösa

Regeringen har beslutat, att upphovsrättsersättningar inte i framtiden minskar beloppet på dagpenningen, alltså de jämkas inte längre. Tidigare har upphovsrättsersättningar jämkats och de har påverkat dagpenningen på samma sätt som löneinkomsterna.