Gå till innehållet

Riksdagen godkände nedskärningarna i arbetslöshetsunderstödet

Riksdagen godkände den 15.12.2023 en lagändring som skär ner på utkomstskyddet för arbetslösa och begränsar rätten till förmånen. En del ändringar träder i kraft 1.1.2024, andra börjar påverka rätten till förmånen och dennas storlek senare under 2024.

lakimuutokset-kuva, jossa keltaisella pohjalla valkoinen puheenjohtajan nuija

Det här är den första av två lagändringshelheter som rör utkomstskyddet för arbetslösa. Regeringen avser att i februari nästa år lämna en annan proposition om ändringar i utkomstskyddet. Till den senare lagändringshelheten hör graderingen av den inkomstrelaterade dagpenningen och slopandet av åldersrelaterade undantag.

Självrisktiden förlängs

Självrisktiden betyder de första dagarna av arbetslösheten, för vilka inkomstrelaterad dagpenning inte kan betalas. För tillfället är självrisktiden en tid som motsvarar fem hela arbetsdagar. I och med lagändringen stiger självrisktiden till sju dagar från och med 1.1.2024.

Semesterersättningens periodisering

Periodiseringen av semesterersättningen tas i bruk igen. Periodiseringen gäller semesterersättningar som betalas för anställningar som slutar 1.1.2024 eller senare. Periodiseringen gäller heltidsanställningar som varat i över två veckor.

En periodisering av semesterersättningen görs när en person har oanvänd semester kvar då anställningen tar slut och denna semester betalas som semesterersättning. Om man exempelvis får en semesterersättning som motsvarar en månads semester så flyttas tidpunkten då rätten till inkomstrelaterad dagpenning börjar framåt med en månad.

Självrisktiden börjar räknas först efter semesterersättningsperioden, det vill säga de löper inte samtidigt. För tillfället påverkar semesterersättningen inte tidpunkten då rätten till inkomstrelaterad dagpenning börjar. Bara semesterersättning för deltidsarbete beaktas vid jämkningen av dagpenningen.

Barnförhöjningarna sjunker 1.1.2024 och slopas från och med 1.4.2024

Arbetslöshetsunderstödets barnförhöjningar slopas i och med lagändringen. I dag betalas barnförhöjning för högst tre barn under 18 år. Barnförhöjningar betalas inte för arbetslöshetsdagar från och med 1.4.2024. För tillfället är barnförhöjningen 150–285 euro i månaden beroende på antalet barn.

Barnförhöjningen sjunker den 1.1.2024. I år gjordes en extra höjning i barnförhöjningen i utkomstskyddet för arbetslösa. Den höjningen avlägsnas i början av nästa år. Riksdagen har godkänt regeringens proposition om frysning av indexhöjningarna åren 2024–2027. Därför görs ingen indexhöjning på barnförhöjningen vid årsskiftet. För tillfället är barnförhöjningen för ett barn 7,01 euro/dag.

Från och med 1.1.2024 är barnförhöjningen för ett barn 5,84 euro/dag. För två barn är förhöjningen nu 10,29 euro/dag, från början av nästa år 8,57 euro/dag. För tre eller fler barn är förhöjningen i år 13,26 euro/dag och från början av nästa år 11,05 euro/dag.

Det skyddade beloppet på 300 euro slopas

Den 1.4.2024 slopas också det skyddade beloppet för arbetsinkomster. Det skyddade beloppet betyder att den som får arbetslöshetsunderstöd kan tjäna 300 euro utan att lönen eller företagsinkomsten påverkar dagpenningen. Efter lagändringen minskar arbetsinkomsten arbetslöshetsunderstödet med 50 cent per euro för hela arbetsinkomsten.

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste man ha uppfyllt ett års arbetsvillkor om arbetet tar slut i september eller senare

Tiden som krävs för att uppfylla arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning fördubblas i september 2024. I dag kan man få inkomstrelaterad dagpenning efter ett halvt års arbete. Från början av september krävs ett års arbete. Ändringen gäller sökande vars dagpenningsrätt börjar i september eller senare.

Arbetsvillkoret blir samtidigt inkomstbaserat, alltså euroiserat. Euroiseringen betyder att rätten till inkomstrelaterad dagpenning inte bygger på arbetstimmar utan på den betalda lönen. Lönegränsen är 930 euro i månaden. Från och med september måste man alltså arbeta 12 månader med minst 930 euros månadslön för att få inkomstrelaterad dagpenning.  Om man tjänat minst 465 men under 930 euro i månaden intjänas en halv arbetsvillkorsmånad.

I och med lagändringen höjs också medlemsvillkoret till 12 månader.