Gå till innehållet

Semesterns inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen

När sommarsemestrarna närmar sig får vi ofta frågor om hur semestern och semesterpenningen påverkar dagpenningen. Här nedan finns information om hur semestertidens lön, semesterpenningen och semesterersättningen påverkar dagpenningen och ansökningen.

Inverkan av årssemestern på rätten till dagpenning är beroende av det om semesterlönen betalas på grund av deltidsarbete eller heltidsarbete. Arbetsförhållandets form avgör också, om semesterpenning och semesterersättning jämkas med dagpenning eller inte.

 • Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning hos en deltidsanställd
  • Om du är på årssemester under tiden för vilken du ansöker om dagpenning, anmäl semesterdagarna på din dagpenningsansökan då du håller dem.
   • Semesterlönen beaktas vid jämkning i den jämkningsperiod under vilken den betalas ut
  • Semesterpenning och semesterersättning jämkas med dagpenning i den jämkningsperiod, under vilken de betalas ut, även om du då skulle vara arbetslös/permitterad och även om semestrar skulle vara införtjänade under perioden, under vilken du inte har varit arbetssökande.

  Till exempel du har varit i arbete 11.8.2022 – 3.6.2023, men har inte sökt jämkad dagpenning för tiden under vilken du ar arbetat. Du söker nu dagpenning, då du blir permitterad för tiden 4.6 – 30.6.2023. Deltidslöner för dagarna 1.6 – 3.6.2023 samt semesterpenningarna betalas till dig 15.6.2023.  Alla löner som betalas 15.6.2023 är jämkad inkomst och de jämkas alltså med dagpenningen för juni, även om arbetet är gjort under tiden, för vilken du inte har sökt dagpenning. Som jämkningsperiod används en hel månad (i detta fall 1.6 – 30.6.2023), även om du inte söker dagpenning för hela månaden. Om semesterpenningarna skulle ha betalats till exempel redan i maj, skulle de inte påverka under jämkningsperioden i juni.

  • Löner jämkas med dagpenning under den jämkningsperiod, på vilken lönebetalningsdagen infaller.
   • Jämkningsperiodens längd kan vara en annan än ansökningsperioden, eftersom jämkningsperioden aldrig kan vara kortare än den vanliga fyra veckors period eller en månad.

  Till exempel skolan tar slut 3.6.2023, och du är på årssemester 4.6 – 18.6.2023. Ditt arbete och din lönebetalning avbryts från och med 19.6.2023. Du har inte sökt dagpenning för deltdisarbetet, men nu söker du dagpenning då arbetet avbryts för två första veckor 19.6 – 2.7.2023. Ingen lönebetalningsdag infaller under perioden. Eftersom jämkningsperioden inte kan vara kortare än vanligt såsom ansökningsperioden, beaktas alla inkomster under en månads jämkningsperiod. Deltidslöner för dagarna 1.6 – 18.6.2023 och semesterpenningarna har betalats til dig 15.6.2023, så de beaktas som inkomst under jämkningsperioden 3.6. – 2.7.2023. Dagpenning betalas endast för den tid för vilken du har sökt. Om du skulle ha sökt dagpenning för en hel månad, 19.6 – 18.7.2023, skulle ansökningsperioden vara lika lång som jämkningsperioden, och endast de löner som har betalats under denna period skulle ha beaktats som inkomst vid jämkningen. Semesterpenningarna skulle ha blivit utanför jämkningen.

  • också deltidslön, semesterpenning och semesterersättning som infaller under en heltidspermittering eller under tiden då arbetet och lönebetalning har avbryts på heltid jämkas

  Till exempel du söker jämkad dagpenning månadsvis på grund av deltidsarbetet. Du är på årssemester efter att skolan tog slut till slutet av juni, och du får på betalningsdagen 15.6.2023 lön för arbetsdagarna 1.6 – 3.6.2023 samt semesterlön för tiden 4.6 – 30.6.2023. Du får jämkad dagpenning för juni som normalt. Du är permitterad hela juli och får ingen lön. Semesterpenning betalas dock 14.7.2023, så den beaktas vid jämkningen och dagpenning kan inte betalas till fullt belopp under heltidspermitteringen. Om semesterpenningen skulle dock ha betalats till exempel 15.6.2023, skulle påverkan av det vid sidan av annan löneinkomst ha varit mindre, och dagpenningen för permitteringstiden skulle ha kunnat betalas fillt fullt beloppt.

 • Semesterlön, semesterersättning och semesterpenning hos en heltidsanställd
  • Om du är på årssemester under den tid för vilken du söker dagpenning, anmäl semesterdagarna på din dagpenningsansökan.
  • Ingen dagpenning betalas för semesterdagarna
  • Semesterpenning och semesterersättning beaktas inte vid jämkning av dagpenning.