Gå till innehållet

Skolgångshandledare- du observerar väl att lönebetalningsdagen har en inverkan på beloppet av din dagpenning

Ansökningsanvisningar för dagpenning har uppdaterats, och det att bra att observera detta särskilt, om arbetet och lönebetalningen avbryts under skolornas höstlov.

Arbetslöshetskassan har uppdaterat sina anvisningar senast på sommaren gällande de personer som arbetar i skolor och som blir permitterade under skolornas lov eller vars arbete och lönebetalning enligt arbetsavtalet avbryts i samband med skolornas årliga semestertider. Nu har denna anvisning uppdaterats igen, för att betalningen av dagpenningen under höstlov skulle vara så lätt som möjligt.

Du kan läsa den uppdaterade anvisningen från denna länk.

Lagen om arbetslöshetsskydd ändrades från och med 1.4.2019 så att löneinkomsten av en person som är sysselsatt på deltid jämkas nu som inkomst på den ansökningsperiod, under vilken den utbetalas. Med andra ord lönebetalningsdagen är nu den faktor som avgör, och det är bra att observera detta, när man ansöker om dagpenning.

HUR PÅVERKAR LÖNEBETALNINGSDAGEN?

Om lönebetalningsdagen infaller under perioden för vilken du har rätt till dagpenning –> den beaktas vid jämkning av dagpenning.

  • Om du är arbetssökande hela månaden, betalas jämkad dagpenning för hela månaden och lönen som eventuellt har betalats reducerad på grund av permitteringen jämkas som inkomst för den månaden.
  • Om du är arbetssökande endast permitteringsveckan, lönen som har betalats reducerad på grund av permitteringen jämkas som inkomst för hela månaden, men dagpenning betalas endast för den tid under vilken du är arbetssökande.
    • Det lönar dig att hålla arbetsansökan hela tiden i kraft i TE-byrån om man arbetar på deltid.

Om din lönebetalningsdag inte infaller på permitteringsveckan, och du är inte arbetssökande under annan tid och ansöker om dagpenning endast för permitteringstiden  –>lönen blir utanför jämkningen och dagpenning kan betalas till fullt belopp.