Gå till innehållet

Skolorna tog slut, blev du arbetslös för sommaren?

Skolgångshandledare/skolgångsassistent - läs uppdaterade anvisningar för ansökning av dagpenning om du blev arbetslös under sommaren.

På den uppdaterade anvisningen berättas:

  • om ansökning av dagpenning beroende på det om ditt föregående arbete har varit på heltid eller på deltid
  • om inverkan av semesterlön, semesterpenning samt semesterersättning på dagpenningen
  • om ansökning av dagpenning månadsvis (juni-augusti) om arbetet före arbetslösheten har varit på deltid eller om du inleder ett deltidsarbete i augusti.

Om du har blivit arbetslös från deltidsarbete, sök nu dagpenning för hela juni (inte endast för två veckor) och bifoga lönespecifikationen för juni.

Lagen  om arbetslöshetsskydd ändrades från och med 1.4.2019 så att  löneinkomsten av en person  som blir sysselsatt  i lönearbete på deltid  jämkas i fortsättningen som inkomst  av den ansökningsperiod, under vilken lönen utbetalas. Samtidigt ändrades jämkningsprincipen så att det inte längre har en betydelse, när deltidsarbetet är gjort utan när lönen utbetalas. Jämkning baserad på utbetalning ändrar bl.a. jämkning av semesterpenningar och semesterersättningar.

Om du får lön, semesterpenning eller semesterersättning som är intjänad från delttidsarbete när du är arbetslös/permitterad, jämkad den med dagpenningen även arbetet skulle vara gjort före arbetslösheten.