Gå till innehållet

Studerande: anslut dig som medlem till arbetslöshetskassan då sommarjobbet börjar!

Som studerande kan du ansluta dig till förbundet redan under studietiden. Då får du inte automatiskt arbetslöshetskassans medlemskap, för man kan ansluta sig till arbetslöshetskassan endast då man är i arbete. Som studerande du kan du ansluta dig till arbetslöshetskassan och detta lönar sig också, när du går till förvärvsarbete, vars arbetstid är minst 18 timmar per kalendervecka.

Det lönar sig att ansluta sig till arbetslöshetskassan genast då till exempel sommarjobbet börjar. Sommarjobben under studierna samlar veckor till arbetsvillkoret, och då kan du vid behov få inkomstrelaterad dagpenningen genast när du blir färdig. Studierna på heltid förlänger också arbetsvillkorets granskningsperiod, och då kan arbetsförhållanden beaktas för flera år bakåt.

Som medlem till arbetslöshetskassan via förbundets medlemsservice

JHL:s  studerandemedlemskap är gratis för studerande på heltid, men arbetslöshetskassans medlemsavgift betalas också under studier av all lön på vilken förskottsinnehållning verkställs,  naturaförmåner, semesterpenningar och semesterersättningar medräknade. Arbetslöshetskassans medlemsavgift under året 2022 är 0,30 % av förvärvsinkomst på vilken förskottsinnehållning verkställs.

Exempel: Om din lön är  1300 e/månad från ditt sommarjobb, betalar du medlemsavgift 3,90 e/månad. Om du har hunnit samla tillräckligt med veckor till ditt arbetsvillkor under studietiden och inte genast får arbete när du blir färdig, är din inkomstrelaterade dagpenning cirka 45 e/dag. FPA:s grunddagpenning är 35,72 e/dag

När du börjar ett arbete och vill förutom förbundets studerandemedlemskap  också bli medlem i arbetslöshetskassan, ta kontakt till förbundets medlemsservice. Det lönar sig att ansluta sig till arbetslöshetskassan genast då arbetsförhållandet börjar, eftersom medlemskapet och uppsamlande av arbetsvillkoret börjar först från anslutningsdatumet. Arbetsvillkoret kan inte samlas retroaktivt.

Om du inte är medlem i förbundet, hittar du anvisningar till anslutning som medlem i arbetslöshetskassan här.

Hur åldern påverkar rätten till inkomstrelaterad dagpenning

Det finns ingen nedre åldersgräns för arbetslöshetskassans medlemskap, men åldern har dock inverkan på rätten till dagpenning. Enligt lagen som har trätt i kraft 1.8.2021 kan inkomstrelaterad dagpenning inte beviljas till en arbetssökande som är under 18 år, om hen inte har fullgjort  läroplikten som anges i läropliktslagen  eller om hen  inte har avbrutit den på ett godtagbart sätt. Dessutom kan man samla veckor till arbetsvillkoret först då man har fyllt 17 år, eftersom nedre åldersgränsen för plikten att betala arbetslöshetsförsäkringsavgift är 17 år. Den som är under 17 år har alltså i praktiken ingen nytta av kassans medlemskap. Nedre åldersgränsen för plikten att betala arbetslöshetsförsäkringsavgift höjs till 18 år från och med 1.8.2022.