Tjänster

Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena har flera tjänster, vars syfte är att underlätta ansökningen av dagpenningen samt uppdateringen och uppföljningen av egna uppgifter. Nedan finns en lista av tjänster samt länker till närmare uppgifter om tjänster.

Ewertti eTjänst

JHL:s arbetslöshetskassa har en elektronisk service Ewertti. Den som har lämnat in en ansökan kan bläddra igenom sina dagpenningsuppgifter och lämna in en ansökan gällande alla slag av förmåner ( inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning samt rörlighetsunderstöd) samt fortsättningsansökningar och bilagor elektroniskt till arbetslöshetskassan.
Den sökande får om hen så vill tilläggsutredningar snabbt till Ewertti och kan skicka och ta emot meddelanden till och från kassan med en skyddad förbindelse.
Den elektroniska servicen försnabbar informationsflödet mellan den sökande och kassan, och därmed är också betalningen snabbare.

Handläggningskedet i arbetslöshetskassan

Via servicen kan du följa under vilken dag ankomna ansökningar behandlas just för tillfället och enligt den beräkna situationen hos den egna ansökningen.

Arbetslöshetskassan önskar, att de som ansöker om dagpenning följer fortskridningen av behandlingen av sin ansökan primärt via handläggningsskedet och undviker telefonförfrågningar som gäller detta.

Hakemusliitteet (ingen inloggning)

Via hakemusliitteet –tjänsten kan t.ex.

  • löneräknare
  • arbetslöhetskassans medlemmar
  • JHL:s regionkontor/föreningar

skicka behändigt elektroniska bilagor och olika ansökningar till arbetslöshetskassan direkt till den som behandlar ansökningen.

Förbindelsen är skyddad, så detta sätt att skicka rekommenderas absolut i stället för e-post. På detta sätt kommer bilagan också snabbare till behandling.