Ewertti eTjänst

JHL arbetslöshetskassan har en internetbaserad service, som vi kallar Ewertti eTjänst. Du som har lämnat in en ansökan kan utnyttja webbtjänsten för att kontrollera dina egna dagpenningsuppgifter. Du kan också lämna in en första ansökan, fortsättningsansökningarna och alla bilagor elektroniskt.

JHL arbetslöshetskassan har en elektronisk tjänst för hantering av ärenden: Ewertti eTjänsten.

Vad du kan göra i Ewertti eTjänsten:

  • Lägesinformation – här finns information om behandlingen av din ansökning. Du kan använda en dagpenningsräknare och kolla skatteuppgifter. I lägesinformationen hittar du också beslut och betalningsmeddelanden samt uppgifter om din medlemsavgift.
  • Gör en ansökan – här kan du lätt skicka in din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.
  • Mina uppgifter – här kan du uppdatera dina kontaktuppgifter.
  • Inställningar – här kan du välja att få begäranden om ytterligare uppgifter till Ewertti i stället för med brev per post och du kan välja att få ett e-postmeddelande om begäranden eller meddelanden från kassan. På så sätt får du snabbt veta om du fått en begäran om ytterligare uppgifter.
  • Bilagor – här kan du skicka in bilagor till dina ansökningar. När du skickat en ansökan får du automatiskt begäranden om bilagor enligt de uppgifter du angett i ansökan.
  • Meddelanden – här kan du vara i kontakt med kassan. Under Meddelanden ser du också kassans begäranden om ytterligare uppgifter.

Inloggning

I Ewertti eTjänsten används Suomi.fi-identifikation. Du kan logga in i Ewertti eTjänsten med nätbankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Suomi.fi-identifikationen är den offentliga förvaltningens gemensamma identifikationstjänst. Identifikationen används i statens och kommunernas elektroniska tjänster där användaren måste identifieras på ett tillförlitligt sätt. Du kan tryggt använda en elektronisk tjänst när du identifierats i Suomi.fi-tjänsten. På det här sättet kan vi garantera att du får sköta dina ärenden hos oss på ett säkert sätt.

Med enkel inloggning kan du använda alla tjänster som är kopplade till identifikationen utan att logga in separat varje gång. Du kan till exempel uppdatera dina uppgifter i AN-byråns Mina e-tjänster och fylla i en dagpenningsansökan i Ewertti. Du kan också se på dina inkomstuppgifter i Inkomstregistret.

Inloggningen gäller 32 minuter åt gången. Även utloggningen sker samtidigt från alla tjänster. Identifikationen fungerar på dator och mobila enheter. Den kan användas med olika webbläsarprogram och deras standardinställningar.

Läs mer om Suomi.fi-tjänsten: https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/identifikation

Om du har problem med identifikationen, kontakta den som ansvarar för identifikationssättet, exempelvis din bank eller operatör.