eWertti Webbkassa

JHL:s arbetslöshetskassa har en internetbaserad service, som vi kallar eWertti Webbkassa. Du som har lämnat in en ansökan kan utnyttja webbtjänsten för att kontrollera dina egna dagpenningsuppgifter. Du kan också lämna in en första ansökan, fortsättningsansökningarna och alla bilagor elektroniskt. Detta gäller alla slag av förmåner: inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsledighet.

Detta kan du använda arbetslöshetskassans webbtjänst till:

  1. Du kan lämna in en första ansökan, fortsättningsansökningarna och alla bilagor elektroniskt. Detta gäller alla slag av förmåner: inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning.
  2. Du kan kontrollera vilket skede handläggningen av din ansökan befinner sig i.
  3. Du kan be att få ett textmeddelande om kommande betalningar till din mobiltelefon.
  4. Du kan läsa dina personuppgifter och ändra dem.
  5. Du kan skicka ett meddelande direkt till de personer som handlägger ansökningarna.
  6. När fortsättningsansökan har kommit fram, får du ett besked om det från kassan.
  7. Du har med hjälp av webbtjänsten möjlighet att kontrollera dina dagpenningsuppgifter. Vidare kan du läsa de arbetskraftspolitiska utlåtanden och de kassabeslut som gäller dig själv. Dessutom kan du uppdatera dina kontaktuppgifter, till exempel namn och adress.

Inloggning

Du loggar in genom att klicka på bannern eWertti Webbkassa

Tips

Suomi.fi-indentifikationen kommer i bruk i eWertti Webbkassan 17.3.2020.

Efter att identifikationen har tagits i bruk kan du logga in i eWertti Webbkassa endast med dina egna bankkober, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Suomi.fi-identifikationen är en gemensam identifieringsservice för den offentliga förvaltningen. Identifikationen används i statliga och kommunala elektroniska ärendetjänster, i vilka man behöver en pålitlig identifiering av den som använder tjänsten. Det är datasäkert att använda elektroniska tjänster, då du har identifierats i Suomi.fi-identifikationen.

Med hjälp av engångsinloggning i olika tjänster kan du använda alla tjänster som har nslutits till identifieringen utan separata inloggningar. Du kan t.ex. uppdatera dina uppgifter till TE-byråns Mina e-tjänster-service och fylla i en ansökan om dagpenning i eWertti samt titta på dina uppgifter i Inkomstregistret. Bekanta dig i Suomi.fi-service: https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-identifikation/sa-har-fungerar-identifieringen 

En inloggning gäller i 32 minuter per gång. Också är du loggar ut loggas du ut från alla ärendetjänster.

Tips till dig som är helt arbetslös och använder eWertti

  • Använd alltid fortsättningsansökan  om du är helt arbetslös och ansökningsperioden är fyra veckor eller en månad. I så fall behandlas ansökan automatiskt och då blir handläggningen snabbare.
  • Använd fortsättningsansökan av  om dina uppgifter har förändrats jämfört med senaste ansökningsperiod eller om du ansöker om jämkad dagpenning.
  • Formuläret för ansökan om endast då det är fråga om en första ansökan eller om det har gått mer än sex månader sedan den senaste utbetalningen av dagpenning.