eWertti Webbkassa

JHL:s arbetslöshetskassa har en internetbaserad service, som vi kallar eWertti Webbkassa. Du som har lämnat in en ansökan kan utnyttja webbtjänsten för att kontrollera dina egna dagpenningsuppgifter. Du kan också lämna in en första ansökan, fortsättningsansökningarna och alla bilagor elektroniskt. Detta gäller alla slag av förmåner: inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsledighet.

Detta kan du använda arbetslöshetskassans webbtjänst till:

  1. Du kan lämna in en första ansökan, fortsättningsansökningarna och alla bilagor elektroniskt. Detta gäller alla slag av förmåner: inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning.
  2. Du kan kontrollera vilket skede handläggningen av din ansökan befinner sig i.
  3. Du kan be att få ett textmeddelande om kommande betalningar till din mobiltelefon.
  4. Du kan läsa dina personuppgifter och ändra dem.
  5. Du kan skicka ett meddelande direkt till de personer som handlägger ansökningarna.
  6. När fortsättningsansökan har kommit fram, får du ett besked om det från kassan.
  7. Du har med hjälp av webbtjänsten möjlighet att kontrollera dina dagpenningsuppgifter. Vidare kan du läsa de arbetskraftspolitiska utlåtanden och de kassabeslut som gäller dig själv. Dessutom kan du uppdatera dina kontaktuppgifter, till exempel namn och adress.

Inloggning

Du loggar in genom att klicka på bannern eWertti Webbkassa

Tips

Använd ditt medlemsnummer när du loggar in i den internetbaserade servicen. Medlemsnumret framgår till exempel av ditt medlemskort. Om du är individuell medlem av kassan, kan du ringa kassan så ger vi dig ditt medlemsnummer.

Vid den första inloggningen fungerar din personbeteckning som lösenord (i formen 010101-0101).

Programmet är uppbyggt så att användaren tvingas byta lösenord i samband med den första inloggningen. Det nya lösenordet får innehålla 5–12 tecken.

Om du i framtiden råkar glömma ditt lösenord, kan du beställa ett nytt lösenord genom att klicka på länken ”Om du har problem med eller glömt lösenordet, klicka här”, som ligger till höger i verifieringsfönstret.

Påminnelsefunktionen skickar ett lösenord som textmeddelande eller per e-post eller bådadera till den adress som du har angett i ”Egna uppgifter” i eWertti Webbkassa.

Du kan kontrollera och uppdatera kontaktuppgifterna i ”Egna uppgifter” med hjälp av funktionen ”Uppdatera dina kontaktuppgifter”.

Tips till dig som är helt arbetslös och använder eWertti

  • Använd alltid fortsättningsansökan av typen inte förändringsbar om du är helt arbetslös och ansökningsperioden är fyra veckor eller en månad. I så fall behandlas ansökan automatiskt och då blir handläggningen snabbare.
  • Använd fortsättningsansökan av typen förändringsbar endast om dina uppgifter har förändrats jämfört med senaste ansökningsperiod eller om du ansöker om jämkad dagpenning.
  • Formuläret för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning används endast då det är fråga om en första ansökan eller om det har gått mer än sex månader sedan den senaste utbetalningen av dagpenning.