Handläggningsskedet

Rubriken "Handläggningsskedet i a-kassan" och därpå följande datum inklusive klockslag visar när informationen om handläggningsskedet senast har uppdaterats i servicen.

Datumet efter ansökningssort (ansökan om inkomstrelaterad ansökan, fortsättningsansökan, jämkad fortsättningsansökan) visar ankomstdatum för ansökningar av respektive typ av ansökan, som för tillfället handläggs av a-kassan.

I Ewertti eTjänst ser du ankomstdatum för din ansökan. Du kan följa handläggningen av din ansökan och du kan uppskatta behandlingstidpunkten för din ansökan genom att jämföra ankomstdatum för din ansökan med a-kassans handläggninggskede.

Kassan behandlar ansökningarna i den ordning som de har kommit in. Kassan tar kontakt med den sökande och vid behov med arbetsgivaren, om vi behöver mera information för handläggningen av ansökan. Antalet ansökningar som sänts till a-kassan inverkar på hur snabbt ansökningarna behandlas.

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning avser en ansökan, med vilken  en medlem söker inkomstrelaterad dagpenning för första gången eller efter en längre paus

Fortsättningsansökan avser en ansökan,med vilken en helt arbetslös eller permitterad har lämnat in en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning efter den första ansökningen. Icke-förändringsbara fortsättningsansökningar som har lämnats in via eWertti Webbkassa eller eEmeli Telefonkassa beaktas inte här.

Jämkad dagpenning avser en ansökan, med vilken en medlem söker jämkad dagpenning därför, att han eller hon har haft jobb under ansökningsperioden.

Ansökningar som gäller helt arbetslösa eller permitterade och som har lämnats in via eWertti eller eEmeli  och som gäller fyra veckor eller en månad handläggs så att förmånen utbetalas inom några dagar.