Gå till innehållet

Undantag i kassans öppettider och ändringar i tjänsterna vid årsskiftet

JHL-arbetslöshetskassans system för utbetalning av förmåner förnyas vid årsskiftet. Förnyelsen påverkar utbetalningen av dagpenningar och tjänsternas öppettider.

Från och med 31.12.2022 kan man logga in i Ewertti eTjänsten på nya adressen https://jhl.futunio.fi/ 

Vårt utbetalningssystem är stängt 20.12.2022 – 1.1.2023. Vi strävar efter att behandla alla fortsättningsansökningar som kommit före 19.12.2022 så att de hinner till utbetalning före julen. eWertti Webbkassan stängs 19.12.2022 kl 14.

Under avbrottet kan vi inte behandla ansökningar eller vidarebefordra dem till utbetalning. Ansökningar kan inte skickas elektroniskt, det går inte att logga in i eWertti Webbkassan och eEmeli-telefonkassan är inte öppen. Inte heller pappersansökningar kan behandlas under avbrottet. Om din ansökningsperiod tar slut under avbrottet kan du skicka oss din ansökan enligt vanlig ansökningsrytm när det nya systemet öppnats den 2.1.2023. Pengarna kommer då till ditt konto tidigast den 3.1.2023.

I samband med förnyelsen ändras också en del av våra tjänster: eEmeli-telefonkassan avskaffas 19.12.2022. Via tjänsten Bilagor till ansökan har man sedan 1.11.2022 kunnat skicka bara bilagor.

Kundservice under avbrottet

Kassans kundservice är öppen normalt under avbrottet måndagen den 19.12 till torsdagen den 22.12. Telefontjänsten är dessutom undantagsvis öppen även fredagen den 23.12 kl. 9-12. Chatten betjänar också fredagen den 23.12 kl. 9-12. Under avbrottet kan telefontjänsten ge endast allmänna råd, eftersom inte heller kundservicen då kommer åt medlemmarnas uppgifter i systemet.

Chatten på vår webbplats betjänar 27–30.12.2022 kl. 9-14 på finska i allmänna frågor som rör arbetslöshetsunderstöd. Observera att JHL-förbundets kundservice inte kan hjälpa i frågor som rör arbetslöshetsunderstöd, inte heller under avbrott i arbetslöshetskassans system.

Välkommen till Ewertti eTjänsten!

eWertti Webbkassans namn ändras i samband med systemförnyelsen till Ewertti eTjänsten. Det nya elektroniska systemet är lätt att använda. Vi gör korta instruktionsvideor för att underlätta ibruktagandet ytterligare och vår kundservice är öppen längre än vanligt i början av januari: både telefontjänsten och chatten (chatten endast på finska) ger råd kl. 9-15 den 2–5.1.2023. Från och med 31.12.2022 kan man logga in i Ewertti eTjänsten på nya adressen https://jhl.futunio.fi/

Dessa uppgifter uppdateras om de nu meddelade tidtabellerna ändras.