Uppgifter om förmåner

Arbetslöshetskassans uppgift är att betala inkomstrelaterad arbetslöshetsskydd under arbetslösheten.

Arbetslöshetskassan betalar olika förmåner till sina medlemmar. Dessa förmåner är inkomstrelaterad dagpenning, rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning. Det finns villkor till erhållandet av förmåner. Av dessa villkor hittar du mera uppgifter under varje förmån. Betalning av förmåner grundar sig på bl. av Lagen om arbetslöshetsskydd och Lagen om Alterneringsersättning.