Inkomstrelaterad dagpenning

Arbetslöshetskassan betalar inkomstrelaterad dagpenning till sina medlemmar, som är helt eller delvis arbetslösa eller permitterade.

Det finns vissa förutsättningar, som ansluter sig till betalning av dagpenning: bl.a. anmälningen som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. På dessa sidor hittar du närmare uppgifter också om andra förutsättningar och omständigheter som ansluter sig till arbetslöshetsskyddet, t.ex. självrisktiden.