Aktiveringsmodellen

Aktiveringsmodellen upphävs, vilket innebär, att man från och med 1.1.2010 inte längre uppföljer aktivitet och ingen får sänkt dagpenning på grund av nedskärningarna genom aktiveringsmodellen för arbetslöshetsdagar efter årsskiftet. Om dagpenning betalas för dagarna för året 2019, kan sänkt dagpenning betalas även om betalningsdagen infaller under året 2020.