Maximal betalningstid

Ålderns och arbetshistorian längs inverkar på den maximala betaltningstiden.

Maximitiden börjar från början, då du uppfyller ett nytt arbetsvillkor (26 veckor). Maximitiden fastställs enligt arbetshistorian, som frågas på första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Om arbetsvillkoret uppfylls på nytt då medlemmen får inkomstrelaterad dagpenning, granskas förutsättningarna som påverkar längden av maximitiden vid behov.

Maximitid 300 dagar 400 dagar 500 dagar
Arbetshistoria högst 3 år mer än 3 år minst 5 under de senaste 20 åren
Ålder minst 58 år