Maximal betalningstid

Ålderns och arbetshistorian längs inverkar på den maximala betaltningstiden.

Maximitiden börjar från början, då du uppfyller ett nytt arbetsvillkor (26 veckor).  Arbetshistoria och ålderkriterium granskas alltid i början av en ny maximitid.

Maximitid 300 dagar 400 dagar 500 dagar
Arbetshistoria högst 3 år mer än 3 år minst 5 under de senaste 20 åren
Ålder minst 58 år