Självrisktid

Då ditt arbetsvillkor uppfylls, sätts från första arbetslösa dagen en självrisktid, för vilken du inte har rätt till dagpenning. Självrisktiden är en tid som motsvarar sju helt arbetslösa dagar.

Självrisktiden är sju arbetslösa vardagar (måndag-fredag). Självrisktiden sätts, då maximitiden börjar på nytt alltså då du uppfyller arbetsvillkoret. Självrisktiden sätts i regel högst en gång om året. Själrisktiden måste uppfyllas inom åtta kalenderveckor.

Till självrisktiden kan räknas dagar, under vilka du är helt eller arbetslös.

Till självrisktiden kan inte räknas dagar, för vilka du inte skulle ha rätt till dagpenning.