Storleken av dagpenningen

Den inkomstrelaterad dagpenningen består av grunddel, som är lika stor som grunddagpenningen samt en förtjänstdel, som är beroende av sökandens lön samt av en eventuell barnförhöjning.

Grunddelen är 1.8.-31.12.2022 35,72 euro och 37,21 euro.

Grunddelen i grunddagpenningen och den inkomstrelaterade dagpenningen uppgår efter höjningen till 37,21 euro och barnförhöjningen för ett barn till 7,01 euro, för två barn 10,29 euro och för minst tre barn 13,26 euro.

Höjningen träder i kraft den 1 januari 2023. Den påverkar förmåner som sökts för den 1 januari 2023 och därefter.

Storleken av den inkomstrelaterade dagpenningen räknas på basen av lönen före arbetslösheten för en åtminstone så lång period som uppfyller arbetsvillkoret. Då den inkomstrelaterade dagpenningen räknas, beaktas lönerna för sådana kalenderveckor, som uppfyller arbetsvillkoret.

Då förtjänstdelen räknas ut, avdras av löneinkomsten som uppfyller arbetsvillkoret semesterpenningen, semesterpremien och semesterersättningen samt 4,29 procent, en procensats som motsvarar löntagarens arbetspension -och arbetsförsäkringsavgifter samt dagpenningsavgiften för sjukförsäkringen. Då man dividerar den månadslön som man fått på detta sätt får man dagslönen. Förtjänstdelen är 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om månadslönen överstiger 3 393,40 euro är förstjänstdelen 20 procent när det gäller den överstigande delen.