Jämkad dagpenning

Du har rätt till jämkad dagpenning, om du är i deltidsarbete, vars arbetstid är högst 80 % av den maximala arbetstiden.

Också de som har korttidsjobb har rätt till jämkad dagpenning, om korttidsjobbet på heltid pågår högst två veckor. Du kan få jämkad dagpenning, om du är permitterad och i vissa fall också, om du har företagsverksamhet. För att jämkad dagpenning kan betalas, måste din arbetsansökan också vara i kraft hos TE-byrån.

Närmare information om sökning av jämkad dagpenning, ansökningsperioder samt bilagor som behövs hittar du i anvisningsbanken.

Jämkad dagpenning under företagsverksamhet

Jämkad dagpenning kan med vissa förutsättningar betalas också under företagsverksamheten. Vid jämkning av företagsverksamhet beaktar man samma skyddsdelar som vid jämkning av löneinkomster. Även vid företagsverksamhet kan man tjäna lika mycket som skyddsdelen utan att inkomsterna minskar beloppet på dagpenningen.

Det finns ingen likadan maximal tidsgräns för arbetstiden hos företagsverksamhet som i lönearbete, men företagsverksamhets varaktighet samt om den är huvud- eller bisyssla påverkar rätten till dagpenningen. 

Som företagsverksamhet beaktas också arbete som görs via faktureringandelslag, på vilket du har själv skaffat uppdraget och faktureraret via ett andelslag.