Arbetstidsgränsen och arbetstimmar

Förutsättningen för betalning av jämkad dagpenning är, att din arbetstid är högst 80% av den maximala arbetstiden under branschen.

Din ansökningsperiod är fyra veckor eller en kalendermånad, beroende på, vilka dina löneperioder är. Arbetstiden under jämkningsperioden beaktas enligt det timantal för vilka du har fått lön under betalningsperioden. Arbetstiden beaktas alltså först då lönen utbetalas. Lönen från deltidsarbete beaktas alltså enligt betalningsprincipen. Vid arbetstidsjämförelse anses en månad alltid innehålla 21,5 vardagar.

Om din arbetstid (antalet betalda timmar) överstiger 80% av den maximala arbetstiden under branschen, betalas ingen dagpenning för jämkningsperioden i fråga.

Vid betalning av dagpenning måste arbetsgivaren kunna uppfölja arbetstiden.

Exempel på räkning av arbetstid:

Den maximala arbetstiden som tillämpas under branschen är 40 timmar i veckan, alltså 8 timmar per dag. Ansökningsperioden är en kalendermånad, vid granskning av arbetstid anses månaden innehålla 21,5 vardagar. Den maximala arbetstiden är 21,5 dagar x 8 timmar = 172,00 timmar. 80 % arbetstidsgräns av den maximala arbetstiden, alltså 172 timmar, är 137,60 timmar. Om arbetstiden (alltså antalet arbetstimmar som har betalats under ansökningsperioden) överstiger 137,60 timmar, har man inte rätt till dagpenning för jämkningsperioden.